Порядок

доступу до публічної інформації

в Галицькій міській раді

      Всі запити на публічну інформацію, які надходять до міської ради, підлягають реєстрації. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

      Письмовий запит може подаватися в довільній формі або шляхом заповнення відповідної форми.

      Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені, назви особи, адреси або інших вимог, встановлених ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

       Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в книзі реєстрації створюваних документів і надсилається адресату. Міська рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У  разі  якщо  запит  на інформацію стосується інформації,
необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо   стану довкілля,  якості  харчових продуктів і предметів побуту,  аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що  сталися  або  можуть  статись  і  загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше  48  годин  з  дня  отримання запиту. Клопотання  про  термінове  опрацювання  запиту  має  бути обґрунтованим.  У разі  якщо  запит  стосується  надання  великого  обсягу  інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  міська рада  може  продовжити  строк  розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача  в письмовій  формі  не  пізніше  п’яти  робочих днів з дня отримання запиту.         У разі якщо міська рада відповідно  до  компетенції не  володіє  інформацією, щодо якої зроблено запит, або якщо порушені інші вимоги, зазначені у ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.       Якщо міській раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується    належному   розпоряднику.

 Форма запиту на інформацію

Відповідно до розпорядження міського голови від 14 червня 2011 року № 51 “Про  забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації” : (розпорядження)

Визначити спеціаліста І категорії Хованець Лідію Петрівну відповідальною за забезпечення у встановленому законодавством порядку доступу до публічної інформації, в тому числі за оприлюднення публічної інформації.

Розпорядження “Про доступ до публічної інформації”