Відповідно до вимог Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції” (набрав чинності 28 жовтня 2015 року) мешканці міста можуть подавати електронні звернення з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку. Адреса електронної пошти Галицької міської ради, визначена для роботи з електронними зверненнями громадян, така:                                  (rada@ukr.net   ?)

Електронне звернення пишеться у довільній формі, але має відповідати вимогам Закону України „Про звернення громадян”.У зверненні необхідно:- вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;- викласти суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;- зазначити дату;- зазначити електронну поштову адресу, на яку можна надсилати відповідь, або інші засоби зв’язку.Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів після його надходження.

***

ЗВІТ про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли на ім’я міського голови через загальний відділ Галицької міської ради за ІІІ квартал 2015 року. Завантажити

***

Узагальнені дані про звернення громадян, що надійшли на ім’я Галицького міського голови у ІІІ кварталі 2015 року. Завантажити

***

На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” у Галицької міській раді створено окрему електронну скриньку e-mail: (rada@ukr.net   ?)  для прийняття запитів на публічну інформацію.

Бланк запиту на інформацію

Взірець заяви для видалення зелених насаджень

Взірець заяви-звернення до міського голови

Загальний відділ Галицької міської ради є координаційним та методичним центром щодо організації роботи з письмовими та усними зверненнями громадян, організації особистого прийому громадян міським головою. На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” веб-сторінка допоможе Вам знайти необхідну інформацію про вимоги законодавства щодо правильного оформлення звернень та організації роботи із зверненнями громадян у міській раді, порядку проведення особистого прийому громадян міським головою, посадовими особами згідно із затвердженими графіками, роз’яснень та консультацій з найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях.

Для оперативного розгляду Ваших звернень, зокрема питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих органів влади, на веб-сторінці будуть розміщені графіки особистого прийому громадян керівництвом міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування.

У розділі „Нормативно-правова база розміщені нормативно-правові акти з питань звернень громадян.

Ви можете також ознайомитися з результатами аналізу та узагальнення роботи із зверненнями громадян, що надійшли на ім’я Галицького міського голови за звітній період (щоквартально, щопіврічно, за рік)

Звертаємо Вашу увагу, що веб-сторінка є консультативною. Інформація, яку Ви надішлете в електронному вигляді не є офіційним зверненням і може бути лише взята до відома. Якщо Ви хочете отримати офіційну відповідь, інформацію або порушуєте питання особистого характеру, що потребує розгляду, Ваше звернення має бути оформлене у порядку, визначеному ст.5 Закону України „Про звернення громадян. Тому радимо звернутися з офіційним письмовим зверненням за Вашим підписом та адресою проживання на ім’я Галицького міського голови, яке буде зареєстроване у загальному відділі Галицької міської ради або надіслати його поштою за адресою: Майдан Різдва, 16 м.Галич Івано-Франківської області. індекс 77100,

На виконання п.9 ст.1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 та для оперативного реагування на гострі проблеми громадян в міській раді запроваджено так звану „ гарячу телефонну лінію”( звертатися за телефоном 15-50, яка працює цілодобово).

 1. Розгляд письмових звернень громадян у міській раді здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.
 2. Звернення, зареєстровані у загальному відділі, попередньо розглядаються спеціалістом відділу та передаються на розгляд міському голові.
 3. Звернення, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України „Про звернення громадян”, повертаються заявникам не пізніше як через десять днів від дати надходження з відповідним роз’ясненням. Якщо питання, порушені у зверненнях, не входять до повноважень міського голови, вони в термін не більше п’яти днів пересилаються за належністю відповідним органам чи посадовим особам, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень, вони в той же термін повертаються громадянам з відповідним роз’ясненням.
 4. Керівники виконавчих органів у триденний термін розглядають письмові звернення громадян та дають відповідні доручення з вирішення порушених у них питаннях. Контроль за додержанням цього терміну та терміну розгляду несуть перший заступник та заступники міського голови.
 5. Загальний відділ скеровує звернення відповідальним виконавцям згідно з резолюцією міського голови. У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою, якщо в документі не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу.
 6. На письмове звернення заявнику обов’язково надається письмова відповідь за підписом міського голови та обов’язково вказується прізвище безпосереднього виконавця.
 7. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом, від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Не розглядаються також скарги, подані з порушенням терміну, передбаченого законом. Скарга на оскаржуване рішення може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного місяця з часу ознайомлення громадянина з цим рішенням, але не пізніше одного року з моменту його прийняття. Якщо ж цей термін пропущено з поважної причини, він може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядали скаргу. Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним, громадянином може бути оскаржено у суді в термін, передбачений законодавством України.
 8. Відповідно до статті 12 Закону України “Про звернення громадян” його дія не поширюється на порядок розгляду звернень, заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним та трудовим законодавством.
 9. Відповідальність за розгляд звернень громадян, відповідно до вимог чинного законодавства України, несуть посадові особи, яким доручено їх розгляд.
 10. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, встановлених Законом України „Про звернення громадян”, здійснює загальний відділ Галицької міської ради.
 11. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладення резолюції “До справи” на інформації про результати розгляду звернення.
 12. Загальний відділ здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян. Про результати розгляду повідомляє міського голову.