Додаток

                                                                                        до рішення №56 п’ятнадцятої

                                                                                        сесії міської ради від 30.04.2015 року

 

 

Порядок

обліку громадян, які бажають отримати земельні ділянки  та  надання цих земельних ділянок для будівництва і  обслуговування житлових будинків, господарських  будівель та споруд у м. Галич .

 

1.Порядок обліку громадян, які бажають отримати  земельні ділянки та їх надання для будівництва і обслуговування житлових будинків,  господарських будівель та  споруд у м. Галичі (далі Порядок) розроблений з урахуванням вимог Земельного кодексу України, житлового законодавства та у зв’язку із обмеженою кількістю вільних земельних ділянок, які можуть використовуватись під індивідуальну житлову забудову на території міста.

2.Право  взяття на облік для отримання земельних ділянок мають:

2.1.   громадяни,  які постійно   проживають  і  зареєстровані в м. Галичі не менше 3-х років та  забезпечені житловою площею менше 13,65 м2 на кожного члена сім’ї;

2.2. громадяни, які  перебувають на обліку для  покращення житлових умов та отримання житла в будинках державного або громадського житлового фонду при виконкомі міської ради, на підприємствах, організаціях міста;

2.3. громадяни, які мають право  постановки на квартирний облік для отримання житла відповідно до  житлового законодавства.

3.Надання громадянам України земельних ділянок для будівництва  і обслуговування житлових будинків, господарських  будівель та споруд   на території м. Галич здійснюється в   порядку черговості, ведення якої покладається на  земельний відділ міської ради   .

  1. Із зазначеної в п.2 категорії громадян в першу чергу земельні ділянки  для будівництва  і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та  споруд  надаються громадянам, які  згідно законодавства мають право на першочергове  отримання земельних ділянок для будівництва будинку, а саме:

– учасникам бойових дій;

– учасникам війни, інвалідам та членам сімей загиблих ( померлих) ветеранів

війни;

– потерпілим від Чорнобильської катастрофи  І та ІІ категорії;

– учасникам ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І та ІІ категорії;

  1. Громадянин, який  бажає отримати земельну ділянку для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та  споруд   подає на ім’я міського голови заяву, підписану всіма повнолітніми членами сім’ї, яка реєструється спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян у відповідному журналі. Черговість прийому заяв  визначається  днем та номером реєстрації  поданої  відповідної заяви та всіх необхідних документів зазначених в п.6 цього Порядку.

 

  1. До заяви додаються наступні документи:

– довідка про склад сім’ї;

– ксерокопія документу, що підтверджує  право першочергового отримання

земельної ділянки;

– довідка про перебування  (або не перебування) кожного повнолітнього

члена сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи або за місцем

проживання;

– ксерокопії паспортів заявника та повнолітніх членів сім’ї, ксерокопії

свідоцтв про народження неповнолітніх  членів сім’ї;

– при наявності приватизованого житла, ксерокопія документу про право

власності та технічного паспорта на квартиру;

– у разі проживання в найманій квартирі договір оренди  житлового

приміщення;

– довідка з районного  архівного відділу про надання рішенням виконкому

або міської ради земельної для ділянки заявнику та членам його сім’ї в

попередні   роки;

– довідка  регіональної філії „ Центру  ДЗК ” про наявність або відсутність

правовстановлюючого документу на земельну ділянку.

При поданні зазначених документів, оригінали подаються для огляду, а ксерокопії завірені секретарем міської ради додаються до заяви.

  1. Всі довідки, зазначені  в п.6 цього “Порядку” на день подачі заяви  мають бути датовані не раніше за 3  місяці.
  2. Заява із документами розглядається міським головою , візується та направляється на розгляд земельної  комісії  Галицької  міської ради.

9.Земельна  комісія міської ради  розглядає заяву з поданими   документами  і готує свої пропозиції   щодо постановки  громадянина   на облік для одержання земельної ділянки для будівництва   і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд .

  1. Громадянин та члени його сім’ї, які отримують земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд знімаються з квартирного обліку та з обліку,  бажаючих отримати земельні ділянки під індивідуальну житлову забудову, згідно поданої ними заяви.

11.У разі смерті громадян, які  перебували у списках черговості, дозволити  земельному відділу міської ради реєструвати у цих списках, у відповідності до вимог даного Положення, членів їх сімей (чоловіка або дружину) замість померлих громадян тією датою, згідно якої перебував у списках черговості померлий  (померла), з врахуванням пільг, якщо такі є. У разі відсутності пільг члени сім’ї (чоловік або дружина) померлого (померлої) включаються до списків загальної  черги.

  1. Земельні ділянки, визначені для індивідуального житлового будівництва,  не надаються громадянам, які вже скористались своїм правом їх отримання та по яких проведено відчуження.
  2. Рішення про виділення земельної ділянки для    будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  приймається міською радою і оформляється окремо від інших рішень ради.